GALE W KALISZU

Ranking zbiórek indywidualnych

Miejsce 1.

Tomasz Frackowiak

Zebrane 2 610 zł na cel charytatywny. XXVI Gala Biznes Boxing Polska.

Miejsce 2.

Krystian Kinastowski

Zebrane 2 010 zł na cel charytatywny. XXVI Gala Biznes Boxing Polska.

Miejsce 3.

Damian Radziszewski

Zebrane 1 550 zł na cel charytatywny. XXVI Gala Biznes Boxing Polska.

POPRZEDNIE GALE

Zebrane 88 tysięcy złotych dla Fundacji Klucz.