GALE W GDAŃSKU

Ranking zbiórek indywidualnych

Miejsce 1.

Maciej Kowalski

Zebrane 3 505,55 zł na cel charytatywny. XXIX Gala Biznes Boxing Polska.

Miejsce 2.

Pan Rat

Zebrane 3 350 zł na cel charytatywny. XXIV Gala Biznes Boxing Polska.

Miejsce 3.

Bartosz Zalewski

Zebrane 3 150 zł na cel charytatywny. XXIV Gala Biznes Boxing Polska.

POPRZEDNIE GALE

Zebrane 26 tysięcy na Fundację Brzostek Top Team