GALE W BIELSKU-BIAŁEJ

Ranking zbiórek indywidualnych

Miejsce 1.

Anna Rucka

Zebrane 1 220 zł na cel charytatywny. XXVIII Gala Biznes Boxing Polska.

Miejsce 2.

Dariusz Spisak

Zebrane 925 zł na cel charytatywny. XXVIII Gala Biznes Boxing Polska.

Miejsce 3.

Jacek Polok

Zebrane 750 zł na cel charytatywny. XXVIII Gala Biznes Boxing Polska.

POPRZEDNIE GALE

Zebrane 13 600 zł na motoambulans dla Fudacji Ratownictwo Motocyklowe Polska.