GALE W KRAKOWIE

Ranking zbiórek indywidualnych

Miejsce 1.

Konrad Król

Zebrane 2 470 zł na cel charytatywny. XVIII Gala Biznes Boxing Polska.

Miejsce 2.

Tomasz Street

Zebrane 2 250 zł na cel charytatywny. XXV Gala Biznes Boxing Polska.

Miejsce 3.

Marcin Nowak

Zebrane 1 150 zł na cel charytatywny. 

POPRZEDNIE GALE

Zebrane 73 tysiące złotych dla Hospicjum Dziecięcego Ks Tischnera

Zebrane 78 tysięcy złotych dla „Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska” na zakup motoambulansu

Zebrane 47 tysięcy złotych dla Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska oraz Fundację Oshee.

Zebrane 25 600 zł na motoambulans dla Fudacji Ratownictwo Motocyklowe Polska.